შ.პ.ს. „ალთა“ არის A ტიპის ინსპექტირების ორგანო რომელიც აკრედიტებულია სსიპ “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის” მიერ ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით

აკრედიტაციის სფერო:

  • ობიექტის ხარჯთაღრიცხვ­ის ინსპექტირება
  • ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება
  • ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა#2-ს მიხედვით)

დამატებით

შ.პ.ს. „ალთა“ არის A ტიპის ინსპექტირების ორგანო რომელიც აკრედიტებულია სსიპ “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის” მიერ ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი:595 23 47 06; 595 03 01 42; 568 99 01 74
ელ-ფოსტა: tasoshvilialeko@yahoo.com
ვებგვერდი: http://www.altaexpert.ge

ქ. თბილისი, მ. ასათიანის ქ. #12